logo ng

CÀRITAS D’URGELL INNOVA AMB UN NOU PROJECTE D’ECONOMIA SOCIAL


A Càritas apostem per un model d’economia alternativa, que anteposa la competència, l’individualisme, la maximització del benefici i la col·laboració, a la recerca del bé comú, de la sostenibilitat i la redistribució de la riquesa.
A partir de la nostra cultura de la roba i de les diverses tasques actuals, Càritas innova amb un nou projecte empresarial i social, per actualitzar el seu compromís amb la missió encomanada de servei amb les persones i de transformació de la societat.
Amb la nova proposta del projecte NOUGRAPATS, defensem un model de negoci que, tot fent servir el recurs de la segona mà, integra la inclusió social i la sostenibilitat planetària.

ELS OBJECTIUS I REPTES DE NOUGRAPATS:

• Crear llocs de treball d’inserció, amb els seus corresponents itineraris d’inserció adaptats a la realitat de l’actual mercat laboral.

• Facilitar l’accés dels participants al mercat de treball ordinari.

• Dissenyar espais i activitats per a fomentar l’ocupabilitat de col·lectius desfavorits.

• Reorientar les tasques actuals de Càritas amb la roba cap a un model d’economia social i solidària.

• Gestionar, potenciar i dignificar l’entrega social facilitant roba i equipament de la llar a famílies amb escassos recursos econòmics.

• Crear noves complicitats i noves col·laboracions, internes i externes, sigui amb convenis o amb altres formes de cooperació.
pdfAuditoria1.46 MB