EL NOSTRE PROCÉS DE TREBALL PER LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE LES PERSONES A LES QUALS ENS ADRECEM:

1. La persona és la protagonista en el seu procés d’inserció, i es requereix el seu compromís en tot moment. En el seu itinerari té un paper de subjecte, més que d’usuari.

2. Dissenyem i treballem processos d’acompanyament dels participants en el nostre projecte.
  • Avaluació de la situació personal de la persona.
  • Estudi de la seva contractació en funció del lloc i del seu perfil professional.
  • El treball d’acompanyament individualitzat: detecció de mancances, adquisició d’habilitats practiques, avaluació.
3. Formem els treballadors en competències personals i professionals adaptades a les demandes laborals del territori.

4. Oferim eines a les persones per poder accedir al mercat laboral ordinari, per mitjà de convenis de col·laboració amb les empreses del territori.

5. Realitzem acompanyament als treballadors després de la inserció al mercat ordinari a través d’un seguiment.