Què sabem del nostre residu tèxtil?

La fracció tèxtil és el cinquè residu en importància (4,1%) per darrere de l'orgànic (28,6%), paper-cartró (11,2%), envasos lleugers domèstics (8,4%) i envasos de vidre ( 7,6%). 
Sense tenir en compte el residu que genera l’industria tèxtil .El consum  anual de roba,  a  nivell d’Espanya, és  d’entre 7 i 10 kg per persona.
Estimem l’excedent tèxtil del Bisbat d’Urgell (sense tenir en compte el territori Andorrà) en un percentatge més baix que l’espanyol: 5kg per persona/any: 138.000 habitants x 5 kg. per habitant= 690.000,00 kg.

Quins son els avantatges del reciclatge i la reutilització del tèxtil?

 • Per als Ajuntaments o Ens responsables de la gestió de residus: Estalvi en el cost de la gestió de residus: per cada 1.000 kg de recollida amb el contenidor de NOUGRAPATS l’Ens s’estalvia prop de 75€ (taxes abocament + cost recollida).
 • Per la  Hisenda publica: per cada  euro de roba venuda es genera 0,18 € d’iva.
 • A nivell d’economia circular: S’allarga la vida útil de la roba, es redueix l'adquisició de teixits i matèries primeres per a la confecció de peces noves i disposem d’un recurs que ajuda a crear llocs de treball d’inserció per persones en risc d’exclusió social. Per cada 60.000,00 kg de roba recollida podem crear un lloc de treball d’inserció.
 • A nivell mediambiental: Implica un important estalvi de recursos naturals, aigua i energia. No destruir la roba durant un any i llençar-la en un contenidor de NOUGRAPATS, representa un estalvi de 10 tones de CO2.
Per valorar la importància del reciclatge i la reutilització tèxtil cal saber que la producció d’un kg de coto suposa
 • El consum de 6.000 litres d'aigua.
 • L'emissió de 3,6 quilos de CO2.
 • L'ús de 0,6 quilos de fertilitzants i 0,3 quilos de pesticides.
Quin es el destí dels 215.000 Kg. de la roba recollida durant el 2015 *:
 • 107.500 kg s’han exportat a països del tercer món, creant llocs de treball i enfortint l’economia local.
 • 75.250 kg s’han reciclat, convertint-la en borra i filats per a l’industria tèxtil i altres.
 • 17.200 kg s’han incinerat i creat energia elèctrica. El seu mal estat no ha permès cap tractament.
 • 15.050 kg s’han re utilitzat en el territori a través de la venda i la donació social.

*      Dades facilitades Roba Amiga Empresa d’Inserció.