contenidorNG2

Què fem amb la roba dels contenidors?

Es recull i es transporta a un centre de tria a La Seu d’Urgell.

Es neteja i s’etiqueta per a ser:

  • Distribuïda en la xarxa de punts d’atenció de Càritas d’Urgell per  la donació social.
  • Comercialitzada directament per la botiga GRAPATS de roba de segona mà i d’altres productes d’economia solidaria.

La roba que no es fa servir en aquests dos canals, es comercialitza després a l’engròs amb l’empresa d’inserció Roba Amiga, que en garanteix una gestió ètica i transparent.

Aquest contenidor ajuda a...Crear llocs de treball, per a donar oportunitats laborals reals a les persones sense feina de les comarques de la diòcesi.

Facilitar el lliurament social de la roba, gratuïtament, a les famílies que ho necessiten. Es fa a través dels diferents serveis d’atenció de Càritas d’Urgell arreu de les comarques de la diòcesi.

Afavorir un estalvi de recursos naturals i energètics, ja que a través de la reutilització i el reciclatge de la roba s’evita destruir la roba usada.

  • Produir un quilo de cotó equival al consum de 6.000 litres d'aigua, l'emissió de 3,6 quilos de CO2, l'ús de 0,6 quilos de fertilitzants i 0,3 quilos de pesticides.
  • No destruir la roba recollida que es desestima durant un any i que recull un contenidor representa un estalvi de 10 tones de CO2.

Promoure un consum responsable, una eina de canvi social determinant que es basa en la reflexió critica a l’hora de satisfer les noves necessitats que sentim de manera compulsiva i que té en compte l’impacte de la nostra acció de compra en la societat i en la natura que ens sosté.

Moltes persones els utilitzen per donar la seva roba en desús.

D’aquesta manera poden participar en un projecte d’economia social i circular.

En aquest tipus d’economia sostenible, al mateix temps que ens preocupem del medi ambient, ajudem a les persones més febles.

El que aconsegueix aquesta activitat és tancar el cicle econòmic d’obtenció de recursos, per a posar-los al servei de les persones.

cicle